norby.org

 

 Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby villaförening


i samarbete med Norby Egnahemsförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Allt om Norby egnahemsförening!

Välkommen till Norby egnahemsförening! Här hittar du information om vår förening.


Två villaföreningar i Norby

I Norby finns det faktiskt två villaföreningar av historiska skäl. Denna sida handlar om Norby egnahemsförening. Man tillhör en av föreningarna beroende på var man bor enligt följande:

Södra Norby villaförening för dem som bor söder om Tallbacksvägen.

Norby egnahemsförening för dem som bor norr om Tallbacksvägen.


Föreningens syfte

Norby Egnahemsförening ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad och gemenskap bland medlemmarna.

Föreningen är en sammanslutning av ägare av villa eller tomt där sådan bostad kan uppföras.

Föreningens verksamhet är norra delen av området Norby, avgränsat med Tallbacksvägen, Skivlingsvägen, Hågadalen samt Stadsskogen.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att låna verktyg och redskap, få  hjälp och stöd via ”Grannsamverkan mot brott” och att föreningen verkar för en god boendemiljö på olika sätt.

Stadgar

Styrelsen

Det är styrelsen som leder och ansvarar för föreningens verksamhet. 

Se vilka som är med i styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med tankar och idéer kring föreningens arbete.

/Annika Wesslén, ordförande
 

 

BLI MEDLEM !

Naturligtvis ska du vara medlem om du bor i norra Norby. De flesta som bor i området är också medlemmar i vår förening. 

Om du ännu inte är medlem kan du bli det genom att betala in årsavgiften (endast 50 kr) på föreningens PlusGirokonto
29 81 22-3.

Glöm inte att ange namn och adress samt en e-postadress.


Föreningens historia

Norby började befolkas i början på 1920-talet då arbetarfamiljer byggde sina egnahem. Det var en plats i Uppsala som ansågs vara ren landsbygd.

Redan 1924 bildades Norby Egnahemsförening och under 1940-talet kom allt fler att bygga sina egnahem här.
I väntan på att området skulle få kommunalt vatten infördes byggförbud under 1950-talet. Så kom 1960-talet med en ny stor nybyggnadsperiod.

I takt med att Norby så småningom alltmer betraktas som ett centralt och attraktivt villaområde har i princip all möjlig mark bebyggts. Inflyttning sker numera huvudsakligen som ”generationsväxling” av befintliga fastigheter. Norby föryngras därför nu i snabb takt och börjar åter präglas av barnfamiljer.

Inom det nuvarande föreningsområdet med Stadsskogen i öster, naturreservatet i Hågadalen i väster och Eriksbergsparken i norr ingår 750 hushåll.

 

 

Grannsamverkan i norra Norby

I norra Norby (norr om Tallbacksvägen) har Norby egnahemsförening ordnat med s.k. grannsamverkan mot brott.

Du som bor i norra Norby kan anmäla dig via denna länk.

Vänner och Grannar i Norby

I katalogen Vänner och Grannar i Norby som utkom första gången 1995 finns information om grannsamverkan, gaturegister med boende, alfabetisk register över boende och annonser som gjort tryckningen av katalogen möjlig.

Uppgifterna i katalogen kommer från er som bor i området. Några har avböjt att vara med i katalogen.


Verksamhetsplan

Vad har föreningen planerat att göra i år? Det kan man läsa i den  verksamhetsplan som beslutas varje år. Här är de senaste:

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2016


Verksamhetsberättelser

Vad har föreningen gjort det senaste året? Det kan man läsa i den verksamhetsberättelse som skrivs varje år. Här är de senaste åren:

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013


Norbys historia

Norby egnahemsförening har givit ut boken Norbys historia. Den handlar främst om Norby norr om Tallbacksvägen, men är även generellt intressant för hela Norby.