norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


 

Norbyprofilen april 2006:

Anders Pettersson

 

Namn: Anders Pettersson

Aktuell som: Nyutnämnd rektor på Malmaskolan

Bor på: Nya Valsätravägen 19 B

 

Fråm januari 2006 har vi en ny rektor på Malmaskolan. Det är Anders Pettersson som också bor själv här i området. Nåja, ny och ny förresten… Anders har varit biträdande rektor i flera år, så de flesta som har barn på skolan vet nog vem han är.

– Att vara rektor för Malmaskolan känns bra, säger Anders Pettersson. Skolan har underbara elever och vi har en mycket engagerad och kompetent personalgrupp

Tidigare har Anders arbetat på Årstaskolan, Lagga skola och Gottsundaskolan. Vad vill han då uppnå på Malmaskolan?

– Malmaskolan skall ge våra barn grundläggande kunskaper och färdigheter, säger Anders. Jag vill att barnen utvecklas till ansvarstagande hänsynsfulla individer som fungerar bra i grupp.

– Jag vill att barnen som slutar i sexan på Malmaskolan skall ha en bra grund i sitt fortsatta lärande. Att de ska känna lust inför det livslånga lärandet och att de minns Malmaskolan som en trygg plats. Jag vill också att skolan skall vara en mötesplats för alla unga i Norby och att mötesplatsen även skall inkludera föräldrar.
 

Norbybo sedan 1989

Anders är gift med Lena Olsson och de har två barn, Albin 14 år och Agnes 11 år.

De har varit Norbybor sedan 1989. Först i en lägenhet på Malma stensväg och sedan i villa på Nya Valsätravägen.

– Det var inte alldeles lätt när vi skulle köpa hus, berättar Anders. Huspriserna i området var höga och utbudet var litet. Till slut fann vi ett överkomligt renoveringsobjekt – ett hus byggt på 60-talet. Men vi har ägnat många timmar åt renovering…
 


   

Få naturliga samlingsplatser för barnen

Norby är ett bra bostadsområde på många sätt, menar Anders. Det finns en närhet till staden samtidigt som naturen finns tillgänglig. Barnen har fått växa upp i en bra miljö.

– Fördelen med Norby är känslan av att finnas i ett litet sammanhang i en större stad. Nackdelen med Norby är att det finns få naturliga samlingsplatser i området. Jag som är ledare inom UIF - fotboll har saknat en idrottsplats. Jag hade också önskat att vår idrottshall verligen var en idrottshall och inte en gymnastiksal.

– Barn som växer upp i Norby har också få neutrala platser att träffas på. Därför blir Malmaskolan och de allmänna ytorna runt den viktiga att bevara och utveckla i framtiden. Det är på dessa ytor barnen i området träffas om de inte träffas hemma hos varandra.
 

En passion för fotboll

Anders har en passion för idrott och då framförallt fotboll.

– I hela mitt unga liv så har fotbollen tagit en mycket stor del, säger Anders. Nu när jag har blivit äldre så har jag engagerat mig som ledare i fotbollen. Ett engagemang som jag ser som mycket viktigt och betydelsefullt. Jag är för närvarande ledare för UIF:s pojkar 15 som jag har följt sedan de gick i förskoleklass på Malmaskolan.

– Jag vistas också gärna ute i naturen och då gärna på skridskor eller på skidor. Resor är en annan passion i mitt liv, så om tid och möjlighet ges så reser jag gärna bort även om det är skönt att komma tillbaka till Norby.

(April 2006)