norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Valsätra Egnahems- och Fruktodlareförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Nu sprängs tremiljonersvallen

 

 

Vill du köpa en villa i Norby? Då får du vara beredd på att slanta upp ca tre miljoner kronor. Det är vad genomsnittsvillan verkar hamna på under 2006.

Huspriserna i Norby har ökat dramatiskt de senaste åren. För 2006 verkar genomsnittspriset för första gången hamna på över 3 miljoner kronor! Det är i så fall nytt rekord för Norby. Det var så sent som 2001 som genomsnittsvillan gick över 2 miljoner, och i början av 1990-talet kostade en villa i Norby bara drygt 1 miljon. Det innebär att en villa i Norby nu kostar åtminstone en miljon mer än en genomsnittsvilla i Sverige.

Det som drar upp genomsnittet 2006 är inte minst tre försäljningar där priset slutat på över 4 miljoner. Det är för övrigt första gången några villor kostat så mycket. Men det finns förstås ännu dyrare områden. I Kåbo kostade t.ex. den billgaste villan som sålts hittills under 2006 3,4 miljoner, och den dyraste kostade 10,5 miljoner...

Det är uppenbart att det har blivit dyrt att köpa hus i Norby. Huspriserna i vårt område har nått rena Stockholmsnivåer. Och det är inte så konstigt. Med bättre pendlingsmöjligheter är det många som arbetar i Stockholm som kan tänka sig att bo i Norby, lika väl som i någon förort till Stockholm. Tyvärr följer även taxeringsvärdena med när huspriserna stiger, vilket gör att det blir dyrare att bo även för dem som bott länge i området.

Första gången fastighetspriserna gick upp i området var i slutet av femtiotalet, vilket berodde på att ett flerårigt byggförbud hävdes. Fram till slutet av åttiotalet ökade sedan fastighetspriserna bara långsamt. Men 1989 tog priserna ett rejält skutt uppåt, och det genomsnittliga försäljningspriset i området hamnade för första gången över 1 miljon kronor. I början av nittiotalet sjönk priserna något i och med den allmänna konjunkturavmattningen. Men i slutet av nittiotalet började priserna åter klättra uppåt för att hela tiden nå nya toppnivåer.

Något om statistiken

Statistiken avser inte hela Norby utan Valsätra egnahems- och fruktodlareförenings område, dvs i stort sett Norby söder om Tallbacksvägen. Tendensen och prisnivåerna är dock samma i hela Norby. Uppgifterna kommer från Lantmäteriets register över fastighetsförsäljningar. Det omfattar mer än 300 försäljningar i området från 1974 och framåt, vilket är samtliga försäljningar som finns registrerade.

Det är viktigt att komma ihåg att de fastigheter som säljs är olika stora och har olika standard. Rena tomtförsäljningar finns också med i statistiken. Medelpriset är därför inget perfekt mått på prisutvecklingen i Norby. Det ger dock en ungefärlig bild av prisnivåerna och hur de förändras.

(November 2006)