norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Valsätra Egnahems- och Fruktodlareförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby 


Husen i Norby

Valsätra gård på östra sidan av Vårdsätravägen. Från Valsätra gårds marker är många tomter avstyckade.

 

En viktig beståndsdel i ett bostadsområde är naturligtvis husen. De är det första man ser när man besöker ett nytt område, och de ger varje område en viss karaktär. Vad är det då för hus som finns i vårt område?

 

Ingen central planering från början

Det kan vara bra att veta att Norby från början växt fram utan någon central planering. Idag krävs det till exempel bygglov om man vill bygga ett hus, och det finns kommunala detaljplaner som reglerar det mesta, till exempel hur höga husen får vara eller hur nära tomtgränsen man får bygga. Något sådant hade varit helt främmande för de första inbyggarna i Norby på tjugotalet.

 

Ett av husen från 1930-talet som finns kvar idag: Torgvägen 2. Huset byggdes av familjen Möckelfeldt.

 

Då byggde man på landet, och området tillhörde inte ens Uppsala, utan Bondkyrko kommun. När man byggde på landet på den tiden krävdes inga bygglov, och än mindre fanns några detaljplaner. Var och en byggde helt enkelt som det passade. Att husen ändå blev relativt lika berodde mer på att det fanns en viss byggnadstradition som man valde att följa, och naturligtvis på att de flesta som byggde här inte hade resurser till några utsvävningar.

 

På det sättet skiljer sig Norby från vissa andra områden som var mer centralt planerade från början. Svartbäcken, Rickomberga och främre delen av Kungsgärdet är exempel på mer planerade bostadsområden med egnahem.

 

Många av husen är byggda på sjuttiotalet

Idag finns drygt 250 hus inom Valsätra egnahems- och fruktodlareförenings område. I diagrammet nedan ser man hur de fördelar sig på byggår. Som synes finns det relativt få hus kvar från den första tiden, bara 16 hus från tjugotalet och 29 hus från trettiotalet. Ursprungligen fanns det förstås många fler hus byggda då, men de flesta har rivits för att ge plats åt nya hus.

Intressant är också att det i princip inte byggdes några hus alls under 1950-talet. Det beror på att det rådde byggförbud under femtiotalet i väntan på att området skulle få kommunalt vatten och avlopp samt en ny stadsplan. När det så blev tillåtet att bygga i området igen tog byggandet fart, och undet sextio- och sjuttiotalen byggdes många av de nuvarande husen. Norby har alltså byggnadsmässigt blivit ett mycket heterogent område, och en promenad runt några kvarter ger en spännande och intressant provkarta på hustyper från åtta decennier!

 

Radhus från 1960-talet. Björkhagsvägen 11 A-F.

 

   

Nu sprängs tremiljoners-vallen

Vill du köpa en villa i Norby? Då får du vara beredd på att slanta upp ca tre miljoner kronor. Det är vad genomsnittsvillan verkar hamna på under 2006.  (Nov 2006)

Läs mer

 

Grindar i Norby

De flesta husen i Norby har faktiskt inga grindar. Men en del har det, och det är rätt kul att gå runt och titta på vilken variation det är.

Här kommer ett smakprov på Norbys grindar.

Läs mer.