norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Valsätra Egnahems- och Fruktodlareförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


 

De politiska sympatierna

 i Norby har ändrats

 

Av Staffan Jonsson

 

Den typiska Norbybons politiska hemvist har förändrats över åren.

För femtio år sedan var den typiska Norbybon en socialdemokrat som inte alltid tyckte att det var värt att gå och rösta. Idag är det snarare en moderat eller folkpartist som plikttroget går till valurnorna när det är dags för riksdagsval.

Det är ett sätt att se att den sociala sammansättningen har ändrats i Norby under 1900-talet.

Valresultat i Norby till riksdagen 1928–2002, sammanräknat för blocken. Källa: SCB.

 

Från socialistisk till borgerlig majoritet

Norby har gått från en tydlig socialistisk majoritet för sjuttio år sedan till en lika tydlig borgerlig majoritet idag.Från 1920-talet fram till 1960-talet var det en klar övervikt för det socialistiska blocket. Men då hände något.

Under de tjugo åren mellan 1960 och 1980 svängde den politiska uppfattningen bland Norbys invånare. Andelen som röstade med det vi idag kallar det borgerliga blocket ökade dramatiskt. Under de senaste tjugo åren har däremot den politiska uppfattningen varit relativt stabil.

Vad var det då som hände? Ja, delvis kanske omsvängningen berodde på att andelen borgerliga väljare ökade i hela Sverige i början av 1970-talet. Minns att vi fick den första borgerliga regeringen på flera decennier 1976.

Men viktigare var nog den stora inflyttningen till Norby under 1960- och 1970-talen. Då var det en veritabel byggboom i området. Och nu var det inte längre medellösa arbetare som byggde egnahem här, utan den relativt välbeställda medelklassen som byggde villor. Det kan man också se på att husen som byggdes under den här perioden var betydligt större än tidigare.

Från socialdemokrater till moderater – och folkpartiet hänger med

När man tittar på enskilda partier avspeglas samma trend. Stödet för socialdemokraterna har sjunkit drastiskt, från egen majoritet som man hade fram till mitten av 1960-talet ner till en väljar andel på ca 25 % idag. Och i takt med att socialdemokraterna minskat har moderaterna gått framåt.

Det parti som haft det mest stabila väljarstödet i Norby är dock Folkpartiet. De har pendlat runt 20 %-strecket i sjuttiofem år nu. I riksdagsvalet 2002 blev de dessutom största parti i Norby – för första gången.

Partierna längst ut på vänsterkanten hade däremot sin storhetstid på 1930-talet. 1936 var det till exempel inte mindre än 19 % av Norbys invånare som röstade på antingen kommunisterna eller socialisterna (inte att förväxla med socialdemokraterna). Men Norby har egentligen aldrig varit något fäste för extrema partier. Normalt har det varit ett fåtal som röstat på något annat än de etablerade riksdagspartierna.

Valresultat i Norby till riksdagen 1928–2002, per parti. Källa: SCB.

 

 

   

Högt valdeltagande sedan 1970

Valdeltagandet i Norby ligger högt, numera en bra bit över riksgenomsnittet. Uppenbarligen tycker Norbyborna att det är viktigt att använda sin rösträtt. Under 1930–1960-talen var detta inte lika självklart. Särskilt lågt var valdeltagandet bland kvinnor. Antagligen dröjde gamla traditioner kvar – kvinnor fick inte rösträtt till riksdagen förrän 1921.

Valdeltagande i Norby i riksdagsvalen 1928–2002. Källa: SCB.

 

 

Metodkommentar

Studien av partisympatier avser val till riksdagen. Valresultatet räknas och sammanställs då för s.k. valdistrikt. Valdistriktens gränser är dock inte oförändrade över tiden. Därför är det inte exakt samma valdistrikt som jämförs de olika åren. Ibland har till exempel delar av angränsande bostadsområden ingått i samma valdistrikt som Norby.

Under hela perioden har dock det nuvarande Norby utgjort den dominerande delen av det eller de valdistrikt som har tagits med i jämförelsen. I praktiken är därför valresultaten jämförbara.

Källor

Allmänna valen. Statistiska centralbyrån. Periodisk skrift för åren 1957–2002. (?)

Riksdagsmannavalen. Statistiska centralbyrån. Periodisk skrift för åren 1928–1956.

Protokoll från Uppsala kommunfullmäktige resp. stadsfullmäktige avseende indelning i valdistrikt.

(September 2003)