norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Norbys historia

I allt väsentligt började Norbys moderna historia på 1920-talet, när tomter började styckas av och bebyggas. Det var främst arbetarfamiljer som själva byggde sitt egnahem här, långt från centrala Uppsala. Men det fanns också några gårdar här långt tidigare.

 

Norbys tidigaste historia

Idag bor vi i ett modernt villaområde, och det kan ibland vara svårt att se spåren av tidigare generationers liv och bebyggelse. Men det har bott folk här i långa tider.

Läs mer

 

Malma by nämns i skrift redan år 1299!

 

 

Malmaskolans historia

Strax bredvis Svamptorget ligger Malmaskolan, det kan knappast ha undgått någon. Den togs i bruk 1966. 

Vissa säger att det blev väldigt bråttom när den skulle byggas, eftersom flera ledande politiker bodde här i området och hade barn som skulle börja i skolan…

Läs mer

 

De politiska sympatierna i Norby har ändrats
 

Den typiska Norbybons politiska hemvist har förändrats över åren.

För femtio år sedan var den typiska Norbybon en socialdemokrat som inte alltid tyckte att det var värt att gå och rösta. Idag är det snarare en moderat eller folkpartist som plikttroget går till valurnorna när det är dags för riksdagsval.

Det är ett sätt att se att den sociala sammansättningen har ändrats i Norby under 1900-talet.  (Sep 2004) 

Läs mer.

 

 

 

Björkåsas historia

– En av de saker jag är riktigt stolt över i mitt liv är byggandet av Björkåsa. Det säger Viveca Halldin Norberg, ordförande i brf Björkåsa och initiativtagare till husbygget i början av 1980-talet.

Björkåsa är Norbys enda bostadsrättsförening för äldre. Den ligger i hörnet av Björklundavägen och Norbyvägen.

Läs mer