norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Valsätra Egnahems- och Fruktodlareförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


Björkåsas historia

 – En av de saker jag är riktigt stolt över i mitt liv är byggandet av Björkåsa. Det säger Viveca Halldin Norberg, ordförande i brf Björkåsa och initiativtagare till husbygget i början av 1980-talet.

 

Björkåsa är Norbys enda bostadsrättsförening för äldre. Den ligger i hörnet Björklundavägen/Norbyvägen. Initiativet kom från Valsätra egnahems- och fruktodlareförening, med dåvarande ordförande Viveca Halldin Norberg och vice ordförande Hermann Wilbrand som drivande krafter och eldsjälar.

 

 

Huset byggdes för att de äldre ska kunna bo kvar i området, även efter det att de flyttat från sina villor. Tanken väcktes under den studiecirkel som ordnades inför föreningens 50-årsjubileum 1982.

 

– Vi försökte först få kommunen att bygga ett äldreboende i Norby, berättar Viveca. Men de tyckte att de gamla kunde flytta till Gottsunda i stället. Det tyckte inte vi! När så en fastighet blev till salu på Björklundavägen fick vi idén att bygga ett hus för de äldre i egen regi. Vi kallade till ett möte, och efter många turer kunde huset byggas och invigdes i september 1984. Det tog knappt två år från idé till inflyttningsklart hus. 

 

Huset har blivit mycket uppmärksammat med artiklar i press och TV-inslag. Det har även varit föremål för många studiebesök, bl.a. av riksdagsledamöter vid två tillfällen. Viveca har också medverkat vid flera konferenser om äldreboende, till exempel vid en konferens arrangerad av Nordiska ministerrådet vid Boverket i Karlskrona.

 

Vår förening var först i landet med att ordna ett eget äldreboende. Det har fått en efterföljare i Uppsala där Sunnersta Egnahemsförening har byggt ett liknande äldreboende, ”In Sundusum” .

   

I Björkåsa

 

I Björkåsa finns 13 lägenheter – 6 tvåor och 7 treor.

 

Dessutom finns flera gemensamma lokaler: samlingssal, vinterträdgård och hobbyrum för sömnad och snickeri.

 

Hobbyrum i källaren.

   

Styrelse

 

Styrelsemöte med brf Björkåsa.