norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby Villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


 

Fibernät på gång i Norby

 

Det börjar bli dags för bredband genom fiber även i södra Norby. Uppsala Stadsnäts ledning har efter möte den 15 augusti tagit beslut om att de kommer anlägga fibernät i höst till boende i Norby!

Vill du vara med?

Landet runt byggs nu det nya nätet upp. Det handlar om ledningar av glasfiber som ger snabbare och säkrare sätt att kommunicera med omvärlden. De gamla telefonledningarna som fortfarande används kommer helt enkelt inte att räcka till för den datortrafik som nu vuxit fram.

Vårt område har av olika anledningar kommit lite på efterkälken i den utvecklingen. Men nu är vi några familjer som bor här i Södra Norby som föreslår att vi ändrar på det. Vi har inga egna ekonomiska intressen i förslaget utan vill bara sätta igång processen så att även vi kan få vara med om nästa steg i den tekniska utvecklingen.

Varför skall man ha fibernät?

Ett glasfiberkabel ger betydligt snabbare och säkrare datorer och TV. Och eftersom du sköter allt mera av dina vardagsärenden via nätet underlättar det många av dina vardagssysslor.

Allt mera av TV och radio sänds också via ledning, inte via antenn. Om du vill ha större valfrihet är fibernätet ett bra alternativ.

En anslutning till ett framtidsanpassat nätverk höjer även fastighetsvärdet.

hus

Vilka alternativ finns det?

Vi har lagt ned en del arbete under vintern 2013 för att undersöka vilka aktörer som skulle kunna tänka sig att installera ett fibernät här området. Uppsala kommun har hittills inte hjälpt till utan man får vända sig till olika företag för att få offerter.

Vi fann då att det finns det två olika modeller för att sköta ett nätverk i området.

  1. Alternativ ett innebär att vi inom föreningen äger nätet och själva sköter administrationen och supporten av fibernätet. Som vi bedömer det är det inte så intressant för vår del.
  2. Alternativ två är att vi köper alla tjänster av ett företag. Det blir något dyrare men innebär å andra sidan betydligt mindre arbete för oss som användare.

Telia Sonera har under våra preliminära kontakter visat intresse för att sätta upp ett nät här, förutsatt att tillräckligt många är intresserade.

Vad händer nu?

Samtidigt som vi har arbetat med att ta fram en lämplig aktör inom området så har Uppsala Stadsnät nu levererat en färdig produkt som helt ligger i linje med vad vi eftersökte. Du har redan fått deras erbjudande via posten. (Skulle du ha missat det så gå in på deras hemsida eller kontakta någon av oss i styrelsen!)

Vi inom ”Fibergruppen” lägger därför ner vårt arbete och rekommenderar härmed de medlemmar inom Södra Norby Villaförening som är intresserade av att vara med att teckna sig för Uppsala Stadsnät.

Men villkoret för att de skall installera sitt nät i området är att 60 procent av oss som bor här tecknar oss för ett abonnemang.

Under vecka 27 börjar installationstekniker från Uppsala Stadsnät besöka fastighetsägare i området.


 

 

   

karta

Det aktuella ”området” är den yta som är inringad på kartan. Det är alltså  hushåll i södra Norby som är med i Uppsala Stadsnäts etapp med sista beställningsdatum 2013-07-15. 

Självklart kommer samtliga hushåll i Norby att få möjlighet att ansluta sig till Uppsala Stadsnäts öppna fibernät.

Med största sannolikhet kommer hushåll norr om Svamptorget vara med i Uppsala Stadsnäts nästa etapp som sker under hösten 2013. Därför kan det vara bra om boende norr om Svamptorget går in på Uppsala Stadsnäts hemsida redan nu och lägger in en intresseanmälan så att de ser att det finns ett intresse även här.

Senaste nytt i oktober 2013

Uppsala Stadsnäts uppskattade tidplan för anläggning av fibernät till boende i södra Norby:

Vecka 43

Information skickas brevledes till samtliga boende i södra Norby om att det kan förekomma störningar i området samt uppskattad tidplan för anläggningen.

Vecka 44-45

Förslag på datum och tid när projektering på tomt avseende handgrävning och håltagning samt placering av fibermottagare skickas brevledes till de i södra Norby som har beställt. Om boende ej kan vara hemma aviserad datum och tid så kan man ringa det direktnummer som står i brevet för att boka om tiden.

Vecka 44

Grävarbete startas på Malma ringväg. Grävarbetet fortlöper sedan söder om Malma ringväg.

December 2013

Fungerande tjänster för hushållen.

 

Vid frågor vänligen kontakta Uppsala Stadsnäts kundtjänst per telefon: 018-495 01 11, eller per mejl: kundtjanst(at)uppsalastadsnat.seMathias Näll

Södra Norby Villaförening


Länk till Uppsala Stadsnäts hemsida

(20 oktober 2013)