norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby Villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


 

Partiernas starkaste fästen

av Staffan Jonsson

Utmärkande för Norby i EU-valet 2014 var det ovanligt starka stödet för Miljöpartiet och Folkpartiet, liksom det svaga stödet för Sverigedemokraterna. 

Inget parti hade dock sitt allra starkaste stöd i just Norby, även om vi ligger ganska bra till vad gäller Folkpartiet. Var har då de olika partiern sina starkaste fästen om det inte är i Norby? 

Jo, Moderaterna lyckades bäst i Sunnersta, Folkpartiet i Kåbo, Centerpartiet i Åkerlänna och Kristdemokraterna i Slavsta. 

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade sina starkaste områden i Gottsunda, medan Miljöpartiet fick flest röster i Ultuna/Ulleråker. 

Sverigedemokraterna attraherade flest i Faringe/Bladåker medan slutligen Feministiskt Initiativ lyckades allra bäst i Rackarberget.

Inget av ovanstående är väl heller särskilt uppseendeväckande, med tanke på vilka väljargrupper man riktar sig till och hur Uppsala befolkning fördelar sig på olika stadsdelar. Snarast är det slående hur väl det går att förutse vilka områden som kommer att vara starka för respektive parti. Uppsala är med andra ord inte en alltigenom homogen stad, utan olika stadsdelar har olika social sammansättning.

(27 maj 2014)


 

 

   

euval


eubild