norby.org


 

Lokalnytt och information för stadsdelen Norby i Uppsala

 

Publiceras av Södra Norby Villaförening


Förstasidan    Tidigare notiser    Norbys historia    Gatunamn    Alla föreningar    Alla företag    Norbyprofilen    Hus i Norby


 

Mp största parti i Norby

av Staffan Jonsson

I EU-valet den 25 maj 2014 blev Miljöpartiet största parti i Norby, med mer än 24 % av rösterna. Det var det mest uppseendeväckande i årets valresultat. 

Det följer trenden i hela Sverige, men Mp har lyckats ovantligt bra i Norby. I hela Sverige var det 15 % som röstade på Mp, och i Uppsala som helhet var det 21 %. Även i förra EU-valet var det ganska många Norbybor som röstade på MP, men i EU-valet för tio år sedan var det faktiskt färre i Norby som röstade på Miljöpartiet än det var i Uppsala och Sverige i övrigt. Så att Norby är ett starkt fäste för Miljöpartiet är något ganska nytt.

eubild

Den näst största förändringen i EU-valet i Norby var Moderaternas tillbakagång. De backade nästan tio procentenheter, från 25 % till bara 15 %. Så lågt stöd har inte M haft i Norby sedan riksdagsvalet 1970, dvs för mer än 40 år sedan. Även det följer trenden i Uppsala och Sverige, där M backade kraftigt i årets EU-val.

Sverigedemokraterna ökade i Norby liksom i hela Sverige, men till en relativt blygsam nivå. Sd är det parti där Norbyborna är mest avvikande jämfört med Sverige som helhet. Trots att Sd fick nästan 10 % i Sverige var det bara drygt 3 % i Norby som lade sin röst på Sd.

Inte heller Feministiskt Initiativ skördade några stora framgångar i Norby. Utfallet blev något lägre än i både Uppsala och Sverige, och landade på 5 %.
 

 

   


tabell euval


Folkpartiet fick 23 % av rösterna och förlorade därmed sin ställning som största parti i Norby, något som de var i förra EU-valet. Det är ändå ett betydligt starkare resultat än i Uppsala och Sverige som helhet, där 10 % röstade på Fp.

Socialdemokraterna gjorde ett dåligt val i Norby med 12 % av rösterna, även om det var något bättre än förra EU-valet. S har dock inte haft något riktigt starkt fäste i Norby sedan 1960-talet. Redan på 1970-talet sjönk stödet och har aldrig riktigt återhämtat sig.

Centerpartiet och Vänsterpartiet ligger något lägre i Norby än i Sverige, och Kristdemokraterna har ungefär samma stöd i Norby som i Uppsala och Sverige i stort.

Historiskt har nya partier haft ganska svårt att få gehör i Norby. Om vi blickar tillbaka på Ny Demokrati, Junilistan och Piratpartiet har de alla fått färre röster i Norby än i Sverigesom helhet. Och detsamma gäller Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ i nutid. Norbyborna verkar alltså ganska avvaktande till nya partier, utan håller sig gärna till de traditionella och beprövade. Intressant är då att konstatera att Miljöpartiet verkar ha blivit ett etablerat parti, eftersom Norbyborna nu efter ett antal år har slutit Mp i sin famn.

(27 maj 2014)